„Widzenie”

Patrzę na świat i widzę:

Płomyk nadziei w oczach Starca.

Ból istnienia w oczach Dziecka.

Rezygnację w oczach Przyjaciela.

Tkliwość w oczach Matki.

Boga w oczach swoich.