Poznanie samego siebie

„Poznaj samego siebie” nie jest tylko hasłem, które pięknie brzmi. Nie jest zewnętrznym zaleceniem, które „powinniśmy” realizować, bo tak nam powiedział światły guru.

Poznanie samego siebie to jest faktycznie jedyne poznanie, które jest nam dane. Wszystko inne jest jedynie spekulacją, lub badaniem iluzji.

To co odkryjemy w sobie to cały wszechświat dwoistej upadłej natury człowieka. Odkryjemy śmierć, szaleństwo, pragnienia i oczekiwania, traumy i zwycięstwa.

Poznając siebie znajdziemy też niewytłumaczalną światłość i wspomnienie Królestwa. Stopniowo możemy dotrzeć do ukrytego Skarbu, ponieważ „Królestwo Boga jest w nas, jest nam bliższe niż ręce i nogi”.

Poznanie samego siebie jest prawem świadomości. Świadomość nie może się rozwijać, gdy pozbawiona jest autorefleksji. Wysoka inteligencja pozbawiona świadomości tworzy bomby atomowe.

Poznanie jest pierwszym krokiem i każdym krokiem. Gdy od poznania przechodzimy do pragnienia, a potem do działania to i tak dalej poznajemy.  Ponieważ jeżeli nie poznajemy siebie podczas działania to nie jesteśmy świadomi działania, a wtedy działanie nie ma dla nas znaczenia i możemy oglądać tylko jego skutki, jak skutki pożaru.

Prawdziwe poznanie jest Gnozą, jest Światłem objawionym w świadomości,  doświadczeniem Boga w sobie.